Hvad er metakognitiv terapi

Hvad er metakognitiv terapi? Metakognitiv terapi (MCT) er en nyere psykologisk behandlingsmetode, som afhjælper psykiske lidelser som angst, stress og depression. Modsat den klassiske kognitive behandling, som arbejder med indholdet af dine tanker, så arbejder den metakognitive terapeut i samarbejde med sin patient på at få ledt opmærksomheden væk fra alle de mange de mange tanke og bekymringer.

Hvordan kan metakognitiv terapi afhjælpe mig?

Er du ramt af fx angst, depression eller stress, så oplever du højst sandsynligt, at du bruger rigtigt meget tid på tanker og bekymringer, og forsøger at tænke sig ud af angsten, depressionen eller stressen.

Som forskning også viser, så er det netop al denne tid, mennesker der er ramt af fx angst, depression eller stress, bruger på at bearbejde tanker og indtryk, som gør dem syge.

På fagsprog kaldes det for CAS (Cognitive Attention Syndrome) eller KOS (Kognitivt Opmærksomheds Syndrom) – at du bruger timevis på at gruble, analysere og spekulere over alt det, der fx kan gå galt, er sket tidligere i lignende situationer eller overtænke situationen.

Når du så ender ud i al for meget tankespind, så er det, at du oplever dine angstanfald, eller at du bliver så handlingslammet, at selv de små ting i hverdagen kan virke uoverkommelige.

Metoden, som er udviklet af dr. Adrian Wells, tager fat i netop dette, og bygger på den tankegang, at det ikke er indholdet i dine tanker, der er vigtige at bearbejde. Tværtimod handler det, om at du får afledt dine tanker, så du ikke får overtænkt eller overanalyseret situationen, som er skyld i dine angstanfald eller handlingslammelse.

Udover angst, depression og stress, kan metakognitiv terapi også afhjælpe:

  • Social angst
  • Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)
  • Posttraumatisk Stress (PTSD),
  • Alkoholmisbrug
  • Borderline personlighedsforstyrrelse
  • Spiseforstyrrelser
  • Psykoser
  • Blandede diagnoser
  • …Og mange andre diagnoser

Hvad er forskellen på traditionel kognitiv terapi og metakognitiv terapi?

De fleste kender til kognitiv terapi. Måske ikke termen kognitiv terapi, men så hvordan det foregår.

En helt klassisk situation kunne være, at du kommer ind til en kognitiv psykolog, fordi du føler dig deprimeret. Psykologen vil så spørge dig, hvorfor du tænker, som du gør? Og om det kunne ses på en anden måde.

Den kognitive psykolog vil altså arbejde med at ændre din opfattelse af dine negative tanker og hjælpe dig med at få styr på din psyke.

Men hvad er metakognitiv terapi så? Hvordan adskiller de sig fra hinanden?

En ret væsentlig forskel ligger i, hvordan vi forholder os til dine tanker. En metakognitiv terapeut vil ikke gå ind og stille spørgsmål til dine tanker, men derimod have fokus på at finde en metode, der hjælper dig til at aflede dig fra at ende ud i tankemylder.

Din hjerne vil konstant producere tanker. Det kan du ikke styre. Men du kan styre, hvor meget opmærksomhed du vil give disse tanker. Når du giver de negative tanker mindre opmærksomhed, så vil du også opleve, at dine angst-, depressions- og/eller stresssymptomer mindskes.

Hvordan foregår Metakognitiv Terapi?

Som du nok har oplevet, så kan tanker og bekymringer hurtigt tage overhånd. Og mange gange ender det med at være de samme tanker, der går i ring. Du ender ikke med en løsning, men derimod med at føle dig utilpas, have en indre uro, negative følelser, og føle dig modløs.

I stedet for at gå ind i de tanker, der giver dig ubehag, så vil den metakognitive terapeut gå ind og kigge på, hvordan du tackler disse tanker.

Hvad gør du med de negative tanker, når de banker på og kræver din opmærksomhed?

Lader du dig rive med og lader tankerne køre, eller flytter du fokus fra tankerne? Fx ved at fokusere på det vasketøj, du var i gang med, eller den arbejdsopgave du sad mit i.

For kan du nå at stoppe tankestrømmen, så når du ikke ud i ubehag og indre uro.

Slås du med konkrete problemstillinger, kræver de selvfølgelig en løsning, for at du kan komme videre. Og handling er som ofte en løsning. Men det er svært at handle, hvis du først er gået i gang med at spekulere, overanalysere og bekymre dig. Derfor skal du arbejde med at nedsætte den tid, du bruger på de uhensigtsmæssige tankeprocesser, før du kan handle og løse din problemstilling.

Reelt set kan du sidde og bekymre dig så meget over, om du løser dit arbejde godt nok, at du ender med ikke at få løst din arbejdsopgave. Eller du kan tænke så meget over, om du er en god nok kæreste, at du ender med at være helt fraværende for din kæreste.

Tag kontrollen over dine tanker og forebyg andre diagnoser

Når du har været igennem et metakognitivt terapiforløb, vil du opdage, at du har kontrollen over dine tanker. Det er ikke tankerne, der kontrollerer dig. Denne kontrol kan du bruge fremover til at tackle negative tanker, som vil komme ligegyldigt hvad.

Var grunden til, at du gik til en metakognitiv terapeut, at du blev stresset, fordi du følte, at du ikke kunne klare dit arbejde tilstrækkeligt, så vil terapeuten starte med at forholde sig til, hvordan du tackler din tankestrøm, når dit hoved bliver fyldt med ”jeg gør ikke mit arbejde godt nok”.

Når du er igennem forløbet, vil du opleve, at de værktøjer, du lærte dig selv at bruge, sagtens kan bruges i andre situationer, hvor negativer tanker dukker op. Du vil således også stå stærkere over for andre psykiske lidelser, hvor tacklingen af dit tankemylder spiller ind.

For dét, du har lært, er, at DU bestemmer, hvad DU gerne vil beskæftige dit hoved med. Og det gælder i alle situationer.

Selv om metoden lyder simpel, så er det en proces at lære at tage kontrollen. Og det er individuelt, hvor lang tid, det tager. Men når først du har lært det, så vil du opleve – udover at slippe af med din angst, stress eller depression – at din hjerne bliver mere ”klar”, fordi den har fået ro til at være kreativ og ”sætte ting på plads”. Din hukommelse bliver bedre, du bliver mere produktiv i hverdagen og løsningerne kommer hurtigere til dig.

Tag kontrollen nu!

Lyder metakognitiv terapi som noget for dig? Vi tilbyder både individuelle og gruppeforløb – og ligegyldigt om, du er til det ene eller andet, vil du få redskaber til at tage kontrollen over dine tanker, som du kan tilpasse dig og din hverdag.